Zásady ochrany osobních údajů

účinné od 25.5.2018

 • Společnost REHASPORT TRADE s.r.o., provozovatel e-shopu,
  se sídlem Praha 4-Michle, Michelská 3/9, PSČ 14000, IČ: 2903511,
  zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161639
  (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

 • Maximálně respektujeme Vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

1. Ochrana osobních údajů je pro nás priorita.

 • Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaši kontrolu nad svými osobními údaji a digitálním obsahem, my zabráníme neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je. Pro ověření Vašeho souhlasu využíváme funkci opt-in (tzn. vyjádření souhlasu pomocí zaškrtávacího políčka).

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

 • Shromažďujeme pouze osobní údaje, které potřebujeme k vyřízení objednávky. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují povinné údaje: kontaktní informace, dopravní společnosti a platební údaje. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete objednávku dokončit.

 • Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje povinné i nepovinné tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru, při diskuzi, při dotazech.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

 • Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Vytvořit a spravovat Váš osobní účet (registrace).

 • Zpracovat Vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jeho reklamaci (objednávka).

 • Zasílat aktuální informace o stavu Vaší objednávky.

 • Kontaktovat Vás v případě problémů s doručením zboží.

 • Odpovědět na Vaše dotazy.

 • Zasílat Vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter).

 • Provádět analýzy, abychom Vám poskytli relevantní zboží.

 • Zasílat Vám dotazníky spokojenosti s cílem dát Vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby.

Jakou dobu budeme Vaše data uchovávat?

 • Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu stanovenou zákonem 15 let což je doba opřená o zákon o promlčecí lhůtě. Poté budou Vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

2. Budeme Vás chránit i nad rámec nařízení GDPR

 • Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu Vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem.

 • Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že Vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u Vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s Vámi.

 • Údaje v elektronické podobě, které jsme od Vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie. Tištěné informace uchováváme v pořadačích na zabezpečeném místě.

 • Všichni zaměstnanci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Kolik toho s námi sdílíte

 • Abychom Vám poskytli ještě lepší služby a pro Vás zajímavé produkty, shromažďujeme informace o tom, co Vás v našem e-shopu nejvíce zajímá a jaké akce spouštějí chybové zprávy.

 • Můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies. Přečtěte si více v "Zásady souborů cookies".

 • Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat nebo nás můžete kontaktovat:
  REHASPORT TRADE s.r.o.
  info@rehasport.cz
  tel: 800 200 900
  Obchodní 107
  251 01 Čestlice.

4. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat.

 • Jsme součástí moderní internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům (subdodavatelé správce):

  - přepravním společnostem (pouze z důvodu doručení zboží)

  - společnost zajišťující provoz eshopu

  - společnost zajišťující outsorsing serveru pro ekonomický systém

  - společnosti zabývající se analýzou dat a marketingem

 • Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

 • Místem zpracování osobních údajů je Česká republika nebo jiný členský stát Evropské unie. REHASPORT TRADE s.r.o. není oprávněn v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděném pro Objednatele předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ani provádět zpracování osobních údajů na prostředcích umístěných v třetích zemích. Případné zpracování osobních údajů v třetí zemi mimo EU je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a současně pouze tehdy, že jsou splněny podmínky pro předání do třetí země stanovené v čl. 44 a násl. Nařízení.

5. Jaká jsou vaše práva?

 • Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme (čl. 15 GDPR), a to bezplatně jednou za rok. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili (čl. 16 GDPR) nebo odstranili (čl. 17 GDPR). Vezměte prosím na vědomí, že Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

  - Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)

  - Máte právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) nebo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

  - Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR)

 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní údaje správce:
  REHASPORT TRADE s.r.o.
  info@rehasport.cz
  tel:800 200 900
  Obchodní 107
  251 01 Čestlice

6. Neexistuje soukromí bez zabezpečení

 • Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby 21.století.

 

Zásady o ochraně osobních údajů si můžete stáhnout také ve formě PDF.