Ortézy

Ortézy mají protektivní funkci. Nejčastěji se používají ortézy na velké klouby jako jsou kolena, kotníky, lokty nebo zápěstí. Ortézy se kromě použití pro jednotlivé klouby rozlišují také podle stupně ochrany a to od jednoduchých stahovacích ortéz až po složitější kloubové ortézy.

Podle jakých kritérií se ortézy dělí?

Ortézy se dle mezinárodní klasifikace dělí dle způsobu výroby (sériově nebo individuálně zhotovené), dle použitého materiálu, podle účelu (léčebné, dočasně používané a kompenzační), podle funkce (fixační, podpůrné, vyrovnávací, korekční, stabilizační, odlehčující), dle konstrukce (ortézy statické a dynamické), podle lokalizace na těle (trupové a končetinové). Nejčastěji se používají ortézy na velké klouby jako jsou kolena, kotníky, lokty, zápěstí, ramena, ale dají se využít i na drobné klouby prstů horních i dolních končetin. Ortézy se kromě použití pro jednotlivé klouby rozlišují také podle stupně ochrany a to od jednoduchých stahovacích ortéz až po složitější kloubové ortézy. Jejich výhodou je rychlá aplikace a snímatelnost, snížení rizika útlaku cévně-nervového svazku a měkkých tkání, možnost hygieny postiženého kloubu. Mezi nevýhody patří, zejména u podpůrných ortéz, jejich snadná dostupnost. To mnohdy vede ke zbytečnému prodlužování fixace, k záměně aktivního cvičení za pasivní podporu a tím k zhoršení svalových dysbalancí. Ortézy by měl vždy doporučit lékař nebo fyzioterapeut.

zpět