Před-produkty

Přijďte si poslechnout přední postavy česko - slovenské sportovní fyzioterapie. Pobavit se o prevenci a léčbě sportovních úrazů a aktivně se zapojit do praktických workshopů. Konference je primárně určena fyzioterapeutům, ale také lékařům pohybujícím se ve sportovním prostředí. Uvítáme i trenéry a sportovce zajímající se o problematiku sportovní fyzioterapie. Konference obdržela souhlasné stanovisko UNIFY, účastníci obdrží 4 kredity do celoživotního vzdělávání. 
 
 

 
 
Termín - 25. říjen 2019
 
Místo konání - Konferenční centrum Aquapalace Čestlice
 
Vstupenky - standardní 990 Kč, studentský 790 Kč

Odborný garant - MUDr. et Mgr. Robert Válka
 
Přednášející - seznam přednášejících můžete najít zde (seznam budeme průbězně aktualizovat)