Před-produkty

Rehasport Konference sportovní fyzioterapie 2019Na základě velmi pozitivních ohlasů z loňského ročníku Rehasport Konference sportovní fyzioterapie, pro Vás letos připravujeme akci mnohem větší a pevně věříme, že i mnohem lepší. Nebude to jedna, ale rovnou dvě konference ve dvou dnech, které budou propojeny společenským večerem. Konference jsou primárně určeny fyzioterapeutům, lékařům pohybujícím se ve sportovním prostředí, trenérům a sportovcům zajímající se o problematiku sportovní fyzioterapie a kondičního tréninku.

Rehasport Konference sportovní fyzioterapie

Přijďte si poslechnout přední postavy česko - slovenské sportovní fyzioterapie. Pobavit se o prevenci a léčbě sportovních úrazů a aktivně se zapojit do praktických workshopů. I letos se budeme snažit propojit sportovní fyzioterapeuty se sportovními kluby a svazy.

Konference je primárně určena fyzioterapeutům, ale také lékařům pohybujícím se ve sportovním prostředí. Uvítáme i trenéry a sportovce zajímající se o problematiku sportovní fyzioterapie. Po skončení konference se můžete těšit na první Mistrovství světa ve sportovní fyzioterapii, kde se rozhodne o titulech v elitní a juniorské kategorii.

Konference obdržela souhlasné stanovisko UNIFY, účastníci obdrží 4 kredity do celoživotního vzdělávání. Odborným garantem konference je MUDr. et Mgr. Robert Válka, MBA #REKO2021.

Rehasport Konference kondičního tréninku

Přijďte si poslechnout přední postavy česko - slovenského kondičního tréninku. Pobavit se o diagnostice, rozvoji funkčního a pohybového potenciálu sportovců a aktivně se zapojit do praktických workshopů.
 
Konference je primárně určena kondičním trenérům kolektivních i individuálních sportů, ale také sportovním fyzioterapeutům. Uvítáme i trenéry a sportovce zajímající se o problematiku kondičního tréninku. Odborným garantem konference je PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA #REKO2021.