Theragun kurz

Kurz „Terapeutické využití Theragunu“ vznikl pod záštitou světově uznávané značky Theragun.


Koncepce Theragunu představuje ucelenou metodiku využítí perkusivní terapie v klinickém či sportovním prostředí.


Kurz je koncipován jako jednodenní s délkou výuky 8 hodin, přičemž program je rozdělen na dvě části. V první části kurzu se účastníci seznámí s teorií fasciální tkáně, s obecnými i fyzikálními principy konceptu Theragun, a také s mechanickými i neurologickými fenomény spojenými s perkusivní terapií.


Druhá část kurzu je věnována integraci Theragunu v rámci klinické či sportovně zaměřené terapii. V kurzu bude navíc prakticky vysvětleno využití Theragunu v souvislosti s dalšími využívanými metodami jako například Flossing, uvolnění myofasciálních stuktur pomocí speciálních instrumentů, využití v rámci svalové reciproční inhibice. Absoloventi kurzu jsou schopni plně a samostatně pracovat s Theragunem a dokáží pozitivně ovlivňovat léčbu celé škály diagnóz – neurologických, ortopedických či funkčních poruch musculoskeletálního aparátu. Kurz je vhodný pro lékaře, fyzioterapeuty, trenéry a také pro manuální terapeuty.


Odbornost kurzu garantuje Vladislav Prokůpek a Radek Šťastný, kteří jsou jedinými certifikovanými lektory v CZ/SK, proškolenými osobně panem Dr. Jasonem Werslandem (USA) – zakladatel metody perkusivní terapie v rámci konceptu Theragun.

Každý úspešný absolvent kurzu obdrží certifikaci o absolvování kurzu.

TheraGun POZVANKA únor 2020_1
15. únor 2020 (NOVĚ VYPSÁN)
21. září 2019 (KURZ OBSAZEN)

 

Lektoři:

Radek Šťastný a Vladislav Prokůpek

VPRŠ_foto  

V současné době oba dva pánové stále studují obor fyzioterapie na UJEP v Ústí nad Labem.

Během studia aktivně spolupracují s Laboratoří pro studium pohybu FZS UJEP. V oboru fyzioterapie své vzdělání nad rámec osnov výuky zaměřují na klinickou medicínu ve sportovní praxi.

Více než polovinu studia spolupracovali s profesionálním fotbalovým klubem FK Teplice, a. s. Absolvovali také odborné stáže ve sportovních klubech MŠK Žilina, FAČR Regionální fotbalová akademie Jihomoravského kraje a na pracovištích Fyzioterapie Rukavička, Josh Fyzio, MONÁDA Klinika komplexní rehabilitace.

Na základě absolvovaných odborných kurzů využívají především koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře, myofasciální techniky dle Dr. Schleipa, metodiku viscerovertebrálních vztahů a filozofii terapie triggerpointů dle Mgr. Bitnara a jako jediní v CZ/SK jsou certifikovanými lektory metody perkusivní terapie – Theragun dle Dr. Werslanda.

 

RadekŠťastný
 
VladislavProkůpek