Bandáž na lýtko

Bandáže na lýtko se používají při svalovém přetížení v oblasti lýtkových svalů, při projekci bolesti vycházející z oblasti bederní páteře, při periferních parézách n. peroneus, kdy noha vzhledem k nervovému postižení nezvládne provést dorzální flexi nohy a prstů - ,,fajfku" (peroneální tah).

zpět