Infra lampa

Infra lampy můžeme zařadit do kategorie termoterapeutických procedur. Účinek infra lampy se v podobě infračerveného světla dostává do podkoží a výrazným způsobem se tak cílová tkáň prohřívá. Prohřátí je způsobeno celkovým prokrvením v dané lokalitě, s čímž souvisí i zvýšení látkové výměny. Infra lampami můžeme cílit lokálně nebo na celý organismus. Infra lampy se velmi často využívají před masáží.

zpět