Školitelé

 

Mgr. Pavla Mrlíková, registrovaný fyzioterapeut

Jako aktivní sportovkyně (ligová hráčka házené) a celkově sportovní fanoušek snad každého sportu, vystudovala fyzioterapii na FTVS UK. Svoje odborné zkušenosti a dovednosti získávala a rozšiřovala na lůžkových odděleních v nemocnicích, v rehabilitačních ústavech a v ambulantních praxích. Několik let zajišťovala fyzioterapeutickou péči dorostenecké a juniorské reprezentaci žen v házené a pravidelně se účastní juniorských olympiád pořádaných Mezinárodním Olympijským Výborem. Nadále se vzdělává na odborných kurzech.

Jejími klienty jsou většinou vrcholoví a hobby sportovci, dospělí i děti. Díky podrobné diagnostice problémů klienta, volí individuální plán terapie. Klade důraz na maximální aktivní přístup klienta. K terapii využívá celou škálu technik a postupů jako např. DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, senzomotorickou stimulaci, PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, mobilizace, techniky měkkých tkání a další. Jako součást terapie využívá kinesiotaping, fixační taping a drobné elektropřístroje jako je rebox nebo biolampa.

Na přípravě našich kurzů se podílí od roku 2010 a v posledních letech se stala školitelkou kurzu "Terapeutické využití Temetex tapu".

Mgr. Pavla Mrlíková - kurz tejpování

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Jitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je autorizovaný specialista - certifikovaný terapeut. Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

Je certifikovaným lymfoterapeutem, věnuje se terapii lymfedému a jizvy (v kombinaci s lymfotapingem).

Kinesiotaping ve své praxii používá jako součást komplexní terapie. Od roku 2010 je školitelkou kurzů „Terapeutické využití Temtex tapu“, "Terapeutické využití tejpování v lymfologii" a od roku 2018 "Terapeutické využití TheraBandu". Je spoluautorkou knihy "Terapeutické využití tejpování" a autorkou knihy "Lymfotaping - terapeutické využití tejpování v lymfologii". Věnuje se i přednáškové činnosti na toto téma. Znalosti o kinesiotapingu získala na kurzech ve Velké Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala několik specializovaných kurzů.

Mgr. Jitka Kobrova - kurz tejpování a TheraBand

MUDr. et Mgr. Robert Válka, RHB lékař

V současné době provozuje síť rehabilitačních ambulantních zařízení pod názvem Fyzio Komplex, kde zároveň působí jako vedoucí lékař a odborný garant.

Pestrá skladba pacientů a diagnóz mu v každodenní praxi umožňuje rozsáhlé využití kinesiotapingu. Při terapii si kinesiotaping oblíbil pro jeho jednoduchost a efektivnost. Ve své praxi čerpá i z bohatých zkušeností, které získal jako šéflékař Armádního sportovního centra Dukla či jako lékař na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Měl a stále má tu čest podílet se na zdravotnickém zabezpečení českých reprezentantů na vrcholných sportovních akcích, jako jsou olympijské hry, MS, ME, světové poháry apod. Stejně jako jeho kolegyně Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT absolvoval kurzy kinesiotapingu ve Velké Británii. Společně se snaží o šíření této metody mezi odbornou i laickou veřejnost. V roce 2011 zahájil doktorandské studium na katedře Anatomie a biomechaniky FTVS UK, kde by rád prohloubil svoje znalosti biomedicínckých účinků kinesio tapu na myoskeletální systém a možnosti jeho využití v klinické praxi.

 

MUDr. et Mgr. Robert Válka

Mgr. Ján Pisarčík - fyzioterapeut

Kromě práce v nestátním zdravotnickém zařízení Rehabilitace Rehasport pracuje Ján jako vedoucí fyzioterapeut Rehasport OCR Elite Teamu. Bakalářské vzdělání získal na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde zakončil studium s pochvalným uznáním za mimořádně a vynikající znalosti. Magisterské studium ukončil na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil vícero odborných kurzů z oblasti fyzioterapie a fitness v České republice, ale i v zahraničí. Absolvoval odborné stáže pod vedením zkušených fyzioterapeutů v SK Slavia Praha a ASC Dukla Praha.

V minulosti se profesionálně věnoval fotbalu, byl členem Slovenské mládežnické reprezentace a hráčem ŠK Slovan Bratislava v dorosteneckých kategoriích. I proto využívá svoje fyzioterapeutické znalosti nejčastěji k terapii profesionálních a výkonnostních sportovců.
Ve své praxi spolupracuje s českou reprezentací v rychlostní kanoistice, s vícero olympioniky, mistry světa nebo Evropy, českými reprezentanty a jinými vrcholovými sportovci.

Ján je zakladatelem a hlavním lektorem dvoudenního kurzu s názvem „Terapeutické využití Spophy Flossbandu“. Jako jediný český nebo slovenský fyzioterapeut, je součástí Therabody University se sídlem v USA a držitelem „Master Trainer certificate“. Díky tomu je také hlavním lektorem jednodenního kurzu „Terapeutické využití Theragunu“. V rámci vzdělávání se také věnuje psaní informativních článků pro veřejnost a natáčení naučných videí z prostředí fyzioterapie. Ve své praxi nejčastěji využívá prvky z metodik McKenzie, PNF, DNS, měkké a mobilizační techniky. Z praktických terapeutických technik velmi rád používá tissue flossing a kinesiotaping. Jan věří, že se každý pacient dokáže uzdravit sám, pokud je nasměrován na správnou cestu a jsou mu poskytnuty ty správné nástroje a informace. Věří, že místo toho, aby bolest ovládala život pacienta, zvládne každý pacient ovládat bolest ve svém životě.

Bc. Ján Pisarčík - kurz flossingu, tejpování a Thergunu